آموزش فشرده سازی و ابزارهای اکسترکت در لینوس

خروجی پسوند هر کدام از ابزارهای بالا به شرح زیر می باشد :

  • bzip2=bz2
  • gzip=gz
  • zip=zip

شاید در ذهن شما این سوال آمده است که ” ما اغلب با پسوندهایی نظیر tar.gz و tar.bz2 روبرو هستیم , پس جایگاه و کاربرد tar چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که tar ابزار فشرده سازی محسوب نمی شود و هیچ گونه فشرده سازی برای ما انجام نمی دهد بلکه ابزاری جهت تهیه پشتیبان و آرشیو است.tar در واقع یک ابزار کمکی برای gzip و bzip2 در امر فشرده سازی محسوب می شود از آنجائیکه این 2 ابزار قادر به فشرده سازی چندین فایل و دایرکتوری در یک فایل واحد نمی باشند , در واقع این ابزارها برای هر فایل , فایل فشرده شده جداگانه می سازند در صورتیکه tar امکان گرد هم آوردن چندین فایل و دایرکتوری در یک فایل را به آسانی در اختیار ما قرار می دهد.

نصب ابزارهای مورد نیاز در صورت لزوم

لازم به ذکر است ابزارهای tar و gzip در اکثر توزیع های  به صورت پیشفرض نصب می باشند اما اگر از توزیع های قدیمی یا فاقد این ابزار ها استفاده می کنید می توانید با دستورات زیر عملیات نصب این ابزار ها را شروع کنید .

نصب در Debian :

 Datisnetwork:~#apt-get install bzip2 zip unzip

نصب در REDHAT :

 Datisnetwork:~#yum install bzip2 zip unzip

استفاده از ابزار zip و unzip

zip بر خلاف دو ابزار دیگر که فقط قابلیت فشرده سازی را دارند , امکان تهیه آرشیو هم داراست و نیازی به ابزارهای کمکی دیگر ندارد.

فشرده سازی با استفاده از zip

حالت معمول فشرده سازی با zip ; در این مثال * نشان دهنده همه فایل های موجود در دایرکتوری جاری می باشد , شما می توانید آدرس فایل و دایرکتوری های مختلف را بجای آن وارد کنید :

Datisnetwork:~# zip datisn.zip *
 adding: ali/ (stored 0%)
 adding: file1.txt (stored 0%)
 adding: file2.txt (deflated 50%)
 PersianAdmins:~#

در مثال بالا فایل ها و دایرکتوری های واقع در زیردایرکتوری ها فشرده نمی شوند و اصطلاحا برگشتی(recursively) عمل نمی کند , برای حل این مشکل از گزینه r- همراه با zip استفاده می کنیم :

Datisnetwork:~# zip -r datisn.zip *
 adding: ali/ (stored 0%)
 adding: ali/navid/ (stored 0%)
 adding: ali/navid/reza (stored 0%)
 adding: file1.txt (stored 0%)
 adding: file2.txt (deflated 50%)
 PersianAdmins:~#

برای اینکه فایل های فشرده شده را رمزگذاری کنیم به 2 صورت می توان عمل کرد :

1-رمز پرسیده خواهد شد

Datisnetwork:~# zip -r datisn.zip * -e
 Enter password:
 Verify password:
 adding: ali/ (stored 0%)
 adding: ali/navid/ (stored 0%)
 adding: ali/navid/reza (stored 0%)
 adding: file1.txt (stored 0%)
 adding: file2.txt (deflated 50%)
 PersianAdmins:~#

2- رمز مورد نظر را همزمان وارد می کنیم

Datisnetwork:~# zip -r -P www.site.ir datisn.zip *
 adding: ali/ (stored 0%)
 adding: ali/navid/ (stored 0%)
 adding: ali/navid/reza (stored 0%)
 adding: file1.txt (stored 0%)
 adding: file2.txt (deflated 50%)
 Datisnetwork:~#

اگر در زمان باز کزدن فایل zip برخی از فایل ها وحود داشته باشند در مورد جایگزنی آنها از ما سوال خواهد پرسید :

Datisnetwork:~# unzip datisn.zip
 Archive: datisn.zip
 [datisn.zip] ali/ password:
 replace ali/navid/reza? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
 extracting: ali/navid/reza
 replace file1.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: n
 replace file2.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
 inflating: file2.txt
 Datisnetwork:~#

در غیر اینصورت سوالی پرسیده نخواهد شد :

Datisnetwork:~# unzip datisn.zip
 Archive: datisn.zip
 [datisn.zip] ali/ password:
 creating: ali/
 creating: ali/navid/
 extracting: ali/navid/reza
 extracting: file1.txt
 inflating: file2.txt
 Datisnetwork:~#

باز کردن فایل zip از حالت فشرده در محل دیگری :

Datisnetwork:~# unzip datisn.zip -d /datisn/
 Archive: datisn.zip
 [datisn.zip] ali/ password:
 creating: /datisn/ali/
 creating: /datisn/ali/navid/
 extracting: /datisn/ali/navid/reza
 extracting: /datisn/file1.txt
 inflating: /datisn/file2.txt
 Datisnetwork:~#

 

خارج کردن یک فایل خاص :

Datisnetwork:~# ls test/
 Datisnetwork:~# unzip datisn.zip file1.txt -d test/
 Archive: datisn.zip
 extracting: test/file1.txt
 Datisnetwork:~# ls test/
 file1.txt
 Datisnetwork:~#

بدست آوردن اطلاعاتی در مورد فایل ها و دایرکتوری های موجود در فایل zip :

Datisnetwork:~# unzip -v datisn.zip
 Archive: datisn.zip
 Length Method Size Ratio Date Time CRC-32 Name
 -------- ------ ------- ----- ---- ---- ------ ----
 0 Stored 0 0% 07-18-08 04:08 00000000 ali/
 0 Stored 0 0% 07-18-08 04:23 00000000 ali/navid/
 0 Stored 0 0% 07-18-08 04:08 00000000 ali/navid/reza
 0 Stored 0 0% 07-18-08 03:53 00000000 file1.txt
 12 Defl:N 6 50% 07-18-08 03:54 f2b1e508 file2.txt
 -------- ------- --- -------
 12 6 50% 5 files
 Datisnetwork:~#

بدست آوردن لیست فایل ها و دایرکتوری های موجود در فایل zip :

Datisnetwork:~# unzip -l datisn.zip
 Archive: datisn.zip
 Length Date Time Name
 -------- ---- ---- ----
 0 07-18-08 04:08 ali/
 0 07-18-08 04:23 ali/navid/
 0 07-18-08 04:08 ali/navid/reza
 0 07-18-08 03:53 file1.txt
 12 07-18-08 03:54 file2.txt
 -------- -------
 12 5 files
 Datisnetwork:~#

اطمینان از سالم بودن فایل zip :

Datisnetwork:~# unzip -t datisn.zip
 Archive: datisn.zip
 [datisn.zip] ali/ password:
 testing: ali/ OK
 testing: ali/navid/ OK
 testing: ali/navid/reza OK
 testing: file1.txt OK
 testing: file2.txt OK
 No errors detected in compressed data of datisn.zip.
 Datisnetwork:~#

استفاده از ابزار gzip

فشرده سازی یک فایل :

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~# gzip file1.txt
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.gz
 Datisnetwork:~#

همانطور که مشاهده می کنید فایل اصلی بواسطه تبدیل شدنش به فایل فشرده از بین می رود , برای اینکه فایل اصلی را بهمراه فایل فشرده داشته باشیم , بدین ترتیب عمل می کنیم :

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~# gzip -c file1.txt > file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt file1.txt.gz
 Datisnetwork:~#

می توانید همزمان آدرس چند فایل را وارد کنید :

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt file2.txt
 Datisnetwork:~# gzip file1.txt file2.txt
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.gz file2.txt.gz
 Datisnetwork:~#

همانطور که مشاهده می کنید هر فایل بطور جداگانه فشرده شده است.

استفاده از tar بهمراه gzip این امکان را به ما می دهد تا همه فایل ها را در یک فایل فشرده کنیم و همچنین اصل فایل ها دست نخورده باقی ماند.

به چند روش می توان از این 2 ابزار در کنار یکدیگر استفاده کرد :

1- ابتدا یک فایل آرشیو با tar ایجاد کنیم و سپس با ابزار gzip آن یک فایل را فشرده کنیم :

 Datisnetwork:~#tar cvf datisn.tar file1.txt file2.txt test/
 Datisnetwork:~#gzip datisn.tar

همانطور که در خط اول قابل مشاهده می باشد می توان همزمان آدرس چندین فایل و داریکتوری را داد.

2- یک فایل آرشیو ایجاد و همزمان خروجی را برای gzip ارسال کنیم :

Datisnetwork:~#tar cvf datisn.tar file1.txt file2.txt test/ | gzip

3- ساده ترین روش با استفاده از دستور tar در یک مرحله :

 Datisnetwork:~#tar cvfz datisn.tar.gz file1.txt file2.txt test/

نکته : برای اطمینان از اینکه فایل فشرده شده سالم باشد , این دستور را اجرا می کنیم :

Datisnetwork:~#gzip -tv datisn.tar.gz

باز کردن فایل های فشرده gz یا tar.gz

فایل های فشرده شده توسط gzip را به 2 طریق می توان از حالت فشرده خارج کرد :

1-استفاده از دستور gzip -d

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# gzip -d file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~#

2-استفاده از ابزار gunzip

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# gunzip file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~#

برای اینکه فایل های فشرده توسط tar و gzip را ازحالت فشرده خارج کنیم 3 راه پیش رو داریم :

در دو مرحله , ابتدا فایل را از حالت فشرده خارج کنیم و سپس از حالت آرشیو

 Datisnetwork:~#gzip -d datisn.tar.gz
 Datisnetwork:~#tar xvf datisn.tar
 or
 Datisnetwork:~#gunzip datisn.tar.gz
 Datisnetwork:~#tar xvf datisn.tar

هم زمان که با gzip از حالت فشرده خارج می کنیم , خروجی را به tar ارسال می کنیم :

 Datisnetwork:~#gzip -dc tar xvf datisn.tar.gz | tar -x

ساده ترین و بهترین روش در یک مرحله و با دستور tar :

 Datisnetwork:~#tar xvfz datisn.tar.gz

استفاده از ابزار bzip2

شیوه استفاده از این ابزار کاملا مشابه gzip می باشد.

فشرده سازی یک فایل :

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~# bzip2 file1.txt
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.bz2
 Datisnetwork:~#

همانطور که مشاهده می کنید فایل اصلی بواسطه تبدیل شدنش به فایل فشرده از بین می رود , برای اینکه فایل اصلی را بهمراه فایل فشرده داشته باشیم , بدین ترتیب عمل می کنیم :

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~# bzip2 -c file1.txt > file1.txt.bz2
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt file1.txt.bz2
 Datisnetwork:~#

می توانید همزمان آدرس چند فایل را وارد کنید :

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt file2.txt
 Datisnetwork:~# bzip2 file1.txt file2.txt
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.bz2 file2.txt.bz2
 Datisnetwork:~#

همانطور که مشاهده می کنید هر فایل بطور جداگانه فشرده شده است.

استفاده از tar بهمراه bzip2 این امکان را به ما می دهد تا همه فایل ها را در یک فایل فشرده کنیم و همچنین اصل فایل ها دست نخورده باقی ماند.

به چند روش می توان از این 2 ابزار در کنار یکدیگر استفاده کرد :

ابتدا یک فایل آرشیو با tar ایجاد کنیم و سپس با ابزار bzip2 آن یک فایل را فشرده کنیم :

 Datisnetwork:~#tar cvf datisn.tar file1.txt file2.txt test/
 Datisnetwork:~#bzip2 datisn.tar

همانطور که در خط اول قابل مشاهده می باشد می تواین همزمان آدرس چندین فایل و داریکتوری را بدهیم.

یک فایل آرشیو ایجاد و همزمان خروجی را برای bzip2 ارسال کنیم :

 Datisnetwork:~#tar cvf datisn.tar file1.txt file2.txt test/ | bzip2

ساده ترین روش با استفاده از دستور tar در یک مرحله :

 Datisnetwork:~#tar cvfj datisn.tar.bz2 file1.txt file2.txt test/

نکته : برای اطمینان از اینکه فایل فشرده شده سالم باشد , این دستور را اجرا می کنیم :

Datisnetwork:~#bzip2 -tv datisn.tar.bz2

باز کردن فایل های فشرده bz2 یا tar.bz2

فایل های فشرده شده توسط bzip2 را به 2 طریق می توان از حالت فشرده خارج کرد :

1-استفاده از دستور bzip2 -d

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# bzip2 -d file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~#

2-استفاده از ابزار bunzip2

Datisnetwork:~# ls
 file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# bunzip2 file1.txt.gz
 Datisnetwork:~# ls
 file1.txt
 Datisnetwork:~#

برای اینکه فایل های فشرده توسط tar و bzip2 را ازحالت فشرده خارج کنیم 3 راه پیش رو داریم :

در دو مرحله , ابتدا فایل را از حالت فشرده خارج کنیم و سپس از حالت آرشیو

 Datisnetwork:~#bzip2 -d datisn.tar.gz
 Datisnetwork:~#tar xvf datisn.tar
 or
 Datisnetwork:~#bunzip2 datisn.tar.gz
 Datisnetwork:~#tar xvf datisn.tar

هم زمان که با bzip2 از حالت فشرده خارج می کنیم , خروجی را به tar ارسال می کنیم :

 Datisnetwork:~#bzip2 -dc tar xvf datisn.tar.gz | tar -x

ساده ترین و بهترین روش در یک مرحله و با دستور tar :

 Datisnetwork:~#tar xvfj datisn.tar.gz

نکته : وقتی که از دستور tar استفاده می کنیم برای آنکه فایل در محلی دیگر از حالت فشرده خارج شود بدین ترتیب می توان عمل کرد :

Datisnetwork:~#tar xvfz datisn.tar.gz -C /path/to/extract/

با استفاده از tar و گزینه u- می توان فایل آرشیو را بروز کرد ولی این کار برای فایل های آرشیوی فشرده شده قابل انجام نیست.

آخرین مطالب

آموزش فشرده سازی و ابزارهای اکسترکت در لینوس

اهمیت فشرده سازی و اکسترکت را خصوصا در زمان جا به جایی یا اشتراک فایل های حجیم و تعداد بالا می توان به وضوح مشاهده کرد. از مهم ترین مزایای فشرده سازی فایل می توان کاهش حجم ، راحتی در انتقال ، راحتی در به اشتراک گذاری ، افزایش سرعت انتقال و را نام برد. سیستم عامل لینوکس توانایی فشرده سازی و اکسترکت فایل ها را به صورت بسیار حرفه ای دارد .

دانلود VMWare Pro 14.1.2

نرم افزارVmware یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای مجازی سازی می باشد که حدودا از سال 2005کار خود را شروع کرده است و در این مدتی که در میان کاربران مورد استفاده قرار میگیرد توانسته جوایز زیادی را از مدیران IT دریافت کند .ابن نرم افزار توانایی آن را دارد که اگر روی یک سیستم که امکان مجازی سازی داشته باشید ، ماشین های مجازی متعددی با سیستم عامل ها و کنترل پنل های مختلفی را روی آن پیاده سازی کرد .این نرم افزار با میلیون ها کاربر در سراسر دنیا، کارایی را در تولید نرم افزارها بهبود می بخشد، هزینه ها را کاهش می دهد و انعطاف پذیری را بالا می برد و راه امن تری را برای جواب گرفتن از برنامه ها پیش پای ما می گذارد.

دستورات لینوکس , قسمت اول

ترمینال محیط خط فرمان لینوکس است. اگر اکنون در محیط گرافیکی هستید سادهترین روش برای آوردن ترمینال استفاده از کلیدهای Ctr + Alt + T است که در تمامی توزیعها پشتیبانی میشود. راههای دیگری نیز وجود دارد مثل استفاده از کلیدهای Ctr + Alt + F6 (برای خروج از کلیدهای Ctrl + Alt + F7 استفاده کنید) که محیط اصلی خط فرمان را برای شما میآورد. در این مطلب قصد دارم دستورات ترمینال را که برای اکثر توزیعها استفاده میشود به صورت کامل، دستهبندی شده و همراه با توضیح و مثال ارائه کنم. برای استفاده بهتر از کلیدهای صفحه کلید میتوانید از مطلب کلیدهای میانبر در ترمینال استفاده کنید.

دانلود میکروتیک 6.42.3 برای vmware

میکروتیک (به انگلیسی:MikroTik ) نام شرکتی است که محصولات شبکه تولید میکند. مهمترین محصول این شرکت سیستم عامل میکروتیک است. سیستمعامل میکروتیک مسیریابی است که با استفاده از هسته لینوکس ساخته شده است، سیستم عامل میکروتیک هم قابلیت نصب بر روی رایانههای خانگی را دارد و همچنین به صورت بسته نرمافزاری-سخت افزاری ارائه شده است. سیستم عامل میکروتیک در سال ۱۹۹۵ توسط دو دانشجوی دانشگاه امایتی آمریکا به وسیله نگارش سیستم عامل لینوکس بنیان گذاشته شد. همزمان با شکلگیری استانداردهای ۱۱/۸۰۲ و توسعه سختافزاری این سیستمعامل قابلیت بیسیم نیز به آن افزوده شد. آخرین نسخه MikroTik RouterOS یعنی ورژن 6.42.3 منتشر شده است. این نسخه دارای License سطح 6 می باشد.

آموزش امن کردن سرور لینوکس Centos

امن کردن سرور لینوکس یا جلوگیری از ایجاد symlink

طی صحبت مدیران شرکتهای سنتوس و مدیران شرکت کلد لینوکس (cloudlinux) مبنی بر افزایش امنیت سرور های لینوکس و تصمیم بر این شده که شرکت کلد لینوکس بخشی یا قسمتی

از افزونه خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهید همان جلو گیری از ایجاد symlink یا ایجاد غیر قانونی لینک در شاخه ای از لینوکس یا کنترل پانل های DirectAdmin و